Bli medlem

Harstadregionens Næringsforening BA skal være en interesseorganisasjon for næringslivet i Harstad og regionen rundt. Foreningen skal primært jobbe for en positiv næringsutvikling.

Følgende kan bli medlemmer:

  • Bedrifter og organisasjoner som utøver næringsvirksomhet
  • Bransjeorganisasjoner
  • Enkeltpersoner med interesse for næringsvirksomhet kan være støttemedlem i Harstadregionens Næringsforening BA.

Støttemedlemmer søker styret om medlemskap i foreningen og kan delta i alle aktiviteter i regi av Harstadregionens Næringsforening BA. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Kontigent

Kostnaden for medlemskap beregnes ut fra antall årsverk i bedriften pr. 1.1. i medlemsåret, og er satt til i serviceavgift:

Kontingenten er på 600,- kroner.

Hver bedrift eller organisasjon regnes som ett medlem og deltar på årsmøtet med en stemme. Bedriftsmedlemmene kan delta i Næringsforeningens aktiviteter med det antall representanter som en finner formålstjenlig.

  • Medlemavgiften fordeler seg med Kr. 600,- i kontingent (avgiftsfritt), og serviceavgift (avgiftspliktig).
  • Støttemedlemmer betaler en årlig medlemskontingent til foreningen på kr. 1.500.