Styret i Harstadregionens næringsforening

15.03.201710:16 Viktor Håkonsen

Leder:

Hege Eriksen, Chili Harstad

Styremedlemmer:

Bjørn Isaksen, Harstad Bolig Bygg(nestleder)

Lena Korsnes, UiT Harstad 

Odd Kåre Sivertz -Pedersen, Thon Hotel Harstad

Frank Kulseng, Sparebank 68° Nord

Tove Julin Pettersen, FINN Advokatene

Varamedlemmer:

Ole-Johnny B. Pettersen, Auto Nord,, 1.vara

Thomas Myhre, NSK Ship Design 2.vara

Elisabeth Vollstad Moe, Harstad Maskin 3.vara

Valgkomite:

Mona Slåtto Olsen, SNN

Sveinung Karlsen, ES Revisjon

Roger Moe, Harstad Maskin