Bygg og anlegg

Ressursgruppe "Bygg og anlegg" har følgende medlemmer:

  • Elisabeth Vollstad Moe (leder)
  • Tore Killi
  • Arild Albringtsen, Harstad Elektro
  • Nils Kristian Johansen, Harstad Maskin
  • Gøran Heide, Hinnstein