Styret

Her finner du en oppdatert oversikt over alle som er med i styret til Harstadregionens Næringsforening

Leder:

Hege Eriksen, Chili Harstad

Styremedlemmer:

Rune Stenberg, Peab Bjørn Bygg (nestleder)

May Kristin Vepestad, UiT Harstad 

Stian Jakobsen, Quality Hotel Harstad

Victoria Bakken, Festspillene i Nord-Norge

Mats Bang Pedersen, NSK Ship Design

Øystein Hartz Ulvær, Anew (LINK Harstad)

Varamedlemmer:

Arne Bratsberg, Systeminvest AS, 1.vara

Trond Harila, Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge, 2.vara

Ole-Johnny B. Pettersen, Auto Nord, 3.vara

Valgkomite:

Roger Moe, Harstad Maskin

Mona Slåtto Olsen, SNN

Odd Kåre Sivertz-Pettersen