Historie

Harstadregionens Næringsforening ble stiftet 23.02.2006 med 50 bedrfiter tilstede. Det var bred enighet i byens næringsliv om at tiden var moden for å samordne næringsinteressene i Harstad i en organisasjon.

Videre så man behovet for mer koordinert næringsutvikling og for en aktør med tydelig og markert næringspolitisk rolle - man ville samle kreftene til en mer slagkraftig og målrettet organisasjon.

Det første styret gikk i gang med å følge opp noen få viktige næringspolitiske saker, og høsten 2006 startet man rekruttering av daglig leder.

I forbindelse med operasjonaliseringen av foreningen ga følgende 16 av foreningens medlemmer tilsagn på dobbel kontingent i inntil 3 år for å sikre en best mulig oppstart: StatoilHydro ASA (nå Statoil ASA), Hålogaland Kraft AS, Harstad Sparebank, Sparebank1 Nord-Norge, Nordea Bank Norge ASA, DNB NOR ASA, Lødingen Innovasjon AS, Coop Nord BA, Harstad Tidende AS / HTG Trykk AS, Per Strand AS, Vann og Varme AS, Tine Meieriet Nord, Heli-Team AS, Byggesystemer Harstad AS, Kunnskapsparken i Harstad (nå Kunnskapsparken Nord) og Amfi Drift AS, avd. Kanebogen.

Daglig leder titrådte 1. februar 2007, og foreningen talte på det tidspunkt i underkant av 70 medlemmer. Medlemsmassen har økt jevnt og trutt, og pr. 31/12-09 hadde foreningen 205 medlemmer. Aktiviteten har vært høy i foreningen, og det har da også resultert i flere ansatte. Vi ansatte en ny medarbeider i 2008, og ytterligere en i 2010. Etter ansettelse av ny direktør senhøstes 2013 har foreningen vært gjennom en omstilling og ved inngangen til 2015 er det to ansatte i foreningen.  Ny direktør ble ansatt høsten 2015 og har nå jobbet foreningen fra et negativt resultat, til et solid økonomisk fundament. Det har vært gjort en stor jobb av styret og av dagens leder. Antall medlemmer har økt fra 185 i 2015 til over 250 i 2018. Aktiviteten er høy og det fremmes næringslivets interesser lokalt og regionalt.