Link Harstad

Ressursgruppen Link Harstad har følgende ledelse

  • Leder: Kenneth Dallager 
  • Styremedlem: Sicilie Kanebog
  • Styremedlem: Julie Heer Eidissen 
  • Styremedlem: Øystein Hartz Ulvær 
  • Styremedlem: Manuela Gheoldus-Freté

 

Bakgrunn og Historikk
LINK Harstad er etablert som et initiativ av en gruppe unge Harstadborgere som ønsker å etablere et profesjonelt nettverk for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte. LINK Harstad har søkt samarbeid med Harstadregionens Næringsforening (HRNF), og er etablert som en faggruppe innunder Harstadregionens Næringsforening. LINK Harstad skal være en prosjektorganisasjon i 2 år hvor det endelige resultatmålet er å levere en «driftsorganisasjon» som kan stå på egne ben. Mens HRNF er et bedriftsnettverk med bedriftsmedlemskap, ønsker LINK Harstad å etablere seg som et nettverk med individuelt medlemskap.

 

Våre mål:

LINK Harstad skal etableres som en attraktiv arena og et nettverk for unge profesjonelle i Harstadregionen.

LINK Harstad styrker og synliggjør de unges stemme
LINK Harstad er en møteplass for kompetanseutvikling og erfaringsdeling
LINK Harstad blir en ressurs for videreutvikling av Harstad og byens næringsliv
LINK Harstad bidrar til at Harstad oppleves som attraktiv for unge mennesker