Kontakt oss

Harstadregionens Næringsforening er en interesseforening for næringslivet i Harstad og regionen rundt. Foreningen skal primært jobbe for en positiv næringsutvikling. Foreningen har for tiden to fast ansatte og mer enn 250 medlemsbedrifter. Vi er engasjerte i en rekke prosjekter, utredninger og samarbeid med betydning for næringsutvikling og vekst i regionen.

Visjon: "Vi fremmer næringslivets interesser!"

Overordnet mål Harstadregionens Næringsforening har som overordnet mål å være en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Harstadregionen.

Kontaktopplysninger til foreningen.

Harstadregionens Næringsforening

Rikard Kaarbørsgate 17
9405 Harstad
Telefon: 90 10 55 80
MVA NO: 991 136 126 

Fakturaadresse:

Accountor Harstad
Postboks 597
9486 HARSTAD