Frokostmøte 21. mars

Arbeidsgiver har en styringsrett.
Påmelding

Det er krevende tider for samfunnet og for næringslivet.  Bedriftene må ha evne til omstille seg raskt, blant annet for å tilpasse seg endringer i markedet.  Det kan også være nødvendig å ta grep for å sikre god lønnsomhet, og i ytterste konsekvens å redde bedriften fra konkurs.
Arbeidsgiver har en styringsrett som kan brukes når det er behov for endringer. Spørsmålet er da hva arbeidsgiver gjøre innenfor rammene av denne? . Det kan være snakk om endring arbeidsoppgaver, omplassering m.v. Når må man i stedet bruke endringsoppsigelse for å gjøre de grepene som er nødvendige for bedriften?  Vi vil bruke en del konkrete eksempler for å illustrere dette, og vi håper at det kan legge til rette for diskusjon.

Øystein Sagen er advokat i Advokatfirma Eurojuris Nord.  Han har jobbet med arbeidsrett i en årrekke, og har det som et av sine spesialområder.  Han bistår i hovedsak arbeidsgivere med rådgivning og i rettssaker.  De fleste av sakene gjelder oppsigelse og avskjed, men også omstillingsprosesser, nedbemanning, konflikthåndtering.  

 

Velkommen til frokostmøte.


Med hilsen
Øystein Sagen
Advokat/Partner