Havbruksnæringen

Ressursgruppe "Havbruksnæringen" har følgende medlemmer:

  • Pål Skavås, KUPA (leder)
  • Johannes Arvesen, Kleiva Fiskefarm/Gratanglaks
  • Ken Rune Bekkeli, Salaks
  • Tor Anders Elvegård, Nordlaks