Handel & service

09.03.201714:45 Viktor Håkonsen

Ressursgruppe "Handel og service" har følgende medlemmer:

  • Richard Bendiksen,Vakre Vene, leder
  • Beate Tande, Parabolfluen