Harstad-bedrift har fått oppdrag i karbonfangstprosjekt

Harstad-firmaet Polarkonsult har blitt engasjert i en nasjonal studie for karbonfangst, karbontransport og karbonlagring.

Polarkonsult i nasjonal studie

Harstad-firmaet Polarkonsult har blitt engasjert i en nasjonal studie for karbonfangst, karbontransport og karbonlagring.

Av : Theodor Karlsen Harstadtidene 12.mai 2017

Polarkonsults oppdrag er et ledd i en nasjonal strategi for å etablere en komplett kjede for karbonfangst, karbontransport og karbonlagring i Norge innen 2022.

– Vi skal planlegge CO2-transporten i detalj og med nøyaktige kostnadsestimater, sier Arne Markussen fra Polarkonsult.

Klimaoppdrag

Studiet omfatter såkalt CCS-teknologi, fra det engelske Carbon Capture and Storage, og er altså teknologier for å rense og lagre drivhusgassen CO2 under bakken.

– Mange mener dette er et viktig bidrag til å løse klimautfordringene, sier Markussen.

Prosjektet har likhetstrekk med Stoltenberg-regjeringens CO2-renseanlegg på Mongstad, det såkalte «Månelandingsprosjektet». Selv om renseanlegg-prosjektet på Mongstad ble skrinlagt, har Markussen stor tro på prosjektet som nå skal gjennomføres av regjeringen vil bli utført med suksess