Gratis kurs i 2018 for HRNF sine medlemmer i samarbeid med Folkeuniversitetet i Nord.

Ønsker dine ansatte gratis opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlig-, digitale ferdigheter eller norskopplæring?

Interessert? Registrer deg via spørreskjemaet her, eller ta kontakt med Preben Woll Bostad. Preben.Woll@hrnf.no tlf. 45002983

Søknadsfrist: 8.November.

Vi trenger flere registrerte deltakere for å realisere gratistilbudet. 

Gi tilbakemelding på spørreskjemaet slik at vi får samlet informasjon. Vi må få registret deltakerne slik at vi kan få midler til gratis kursing. Da kan vi starte opplæringen med Folkeuniversitetet i Nord, Harstad, allerede i begynnelsen av 2018.

Over 70 000 voksne i Norge har så langt fått glede av Kompetansepluss. Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev

Mer informasjon om basiskompetanseprosjektet og mulighetene finnes her:

https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/hva-er-kompetansepluss/


  • Del gjerne med andre bedrifter som kan være interessert i dette tilbudet.

All informasjon behandles strengt konfidensielt og vil ikke kunne spores tilbake til enkeltpersoner.