Store ting kan skje på små plasser!

Ibestad kommune i samarbeid med arrangørpartnere gjennomfører 5.april for første gang motivasjonskonferansen.

Ibestad 5.april

«Store ting kan skje på små plasser»

Ibestad kommune i samarbeid med arrangørpartnere gjennomfører 5.april for første gang motivasjonskonferansen.
Foredragsholderne er mennesker som innen sine områder har erfaring med å sette høye mål og å få store ting til å skje. 
Konferansen skal bidra til engasjement, vekst og næringsutvikling i Sør Troms, gjennom motivasjon og nettverksbygging.

Målgruppen er innbyggere, næringsaktører, lag, foreninger, politikere og administrasjon.

Bidra til å spre informasjon om konferansen i egen kommune.

Lenke til påmelding og program: http://strr.no/prosjekter/motivasjonskonferanse-ibestad/