Skattelette virker

Det bør være viktig kunnskap for politikere at lavere skatt gir økte investeringer i norsk næringsliv, skriver NHO-president Tore Ulstein

Lavere skatt gir økte investeringer i norsk næringsliv. Det bør være viktig kunnskap for politikere i en tid der vi ser at investeringene i fastlandsnorge er de laveste på 40 år. Det er et selvstendig poeng å få understreket at skattelette virker, slik Menon Business Economics' ferske rapport gjør.

At skattelettelser virker, er også helt i tråd med NHOs kommentarer til Scheelutvalget. Slik jeg leser rapporten fra Menon, underbygger den behovet for en helhetlig skattereform som gir lettelser både i selskapsskatten og særskatten på norsk privat eierskap. Jeg håper politikerne tar ansvaret i å få til en slik bærekraftig reform.

Selskapsskatten størst effekt

Det er naturlig at en reduksjon i selskapsskatten, en overskuddsskatt som treffer de fleste bedrifter, har størst effekt i form av økte investeringer. Men for privateide norske virksomheter har det også stor betydning med en lettelse i formuesbeskatningen.

Menon peker dessuten på at om man holder eiendom utenfor analysen, øker effekten av reduksjon i formuesskatten. Ifølge Menon-rapporten vil en reduksjon i formuesskatt kunne øke andelen norsk eierskap, mens en reduksjon i selskapsskatt først og fremst styrker utenlandske eiere. 

Ja til privat eierskap

Ønsker vi fortsatt og økt privat eierskap i Norge? Er svaret ja, er en reduksjon av formuesskatten fortsatt viktig.

For meg er svaret på dette spørsmålet et opplagt ja. Ikke minst i distrikts-Norge, gjerne med hjørnesteinsbedrifter, som opplever stor avstand til internasjonale kapitalmarkeder. Mange norske privateide bedrifter er derfor avhengig av norsk kapital. Da vil en reduksjon i formuesskatten, som diskriminerer norske eiere, være svært viktig.

Norske bedrifter står midt i en krevende omstilling. Det krever en politikk som legger til rette for økte investeringer for å skape flere arbeidsplasser.

(Artikkelen stod først på trykk i Finansavisen 1. september 2015.)

Kilde NHO