Krever sterkere satsing på Troms-veier.

NHO vil ha bedre, tryggere og flere åpne veier i Troms. NHO ønsker økt fart på ny E6 over Kvænangsfjellet, forbedret E8 fra Skibotn til Finskegrensa, ny E8 Ramfjord og utbedret tilførselsvei til industriområdet i Tromsø. En slik satsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen og sikre eksport av varer fra landsdelen.

 Vinteren 2014 var Kvænangsfjellet stengt 44 ganger og tilsammen i 220 timer. Det deler Norge i to og vare og persontransport mellom Troms og Finnmark stanser helt opp. Dette er en helt håpløs situasjon for

Forutsigbarhet for transport av folk og varer er grunnlaget for å kunne lykkes i nord

næringslivet i nord. Omkjøringsalternativet via Finland kan gi ekstra kjørevei på inntil 70 mil, sier regiondirektør Christian Chramer som har en full opprustning av E6 over Kvænangsfjellet høyt oppe på listen over prioriterte prosjekter i Troms.

Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer.  Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 prosent.  Dette legger NHO frem for samferdselsminister Solvik-Olsen i organisasjonens innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP), Samferdselspolitikken mot 2030, i et møte i Oslo i dag.

Samlet gir NHOs forslag en investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner. Forslaget vil muliggjøre raskere bygging av veier som landsdelen er avhengig av for eksportrettede næringer, som knytte regionen tettere sammen og gir tryggere samferdsel i nord.

For NHOs medlemmer i Troms er bedre veier svært høyt på agendaen. Vinteren står for tur og bedrifter i Troms forbereder seg på krevende transportsituasjoner for et stadig mer eksportrettet næringsliv. Forutsigbarhet for transport av folk og varer er grunnlaget for å kunne lykkes i nord og det er påkrevd med ekstra investeringer for å få til det nødvendige løftet, avslutter Chramer.

Se alle NHOs innspill til NTP 2018-2029 her

Kilde NHO.