PRAKSIS I BEDRIFT

Kan du tenke deg å ta imot en 3.års-student fra Bachelorstudiene i Økonomi og ledelse eller Retail Management våren 2016?

Praksis i bedrift går ut på følgende:

  • er et valgfritt emne for studentene siste skoleår
  • praksisopphold på 2-3 dager pr uke i 3 mnd.
  • praksisperiode: januar-april 2016
  • studenten skriver en fagoppgave gjerne på oppdrag fra bedriften
  • studenten får en veileder fra Høgskolen og må ha en mentor i bedriften.

De fagområdene studentene har vært gjennom i sine bachelorprogram er blant annet: regnskap, budsjettering, markedsføring, logistikk, organisasjon og ledelse og petroleum.

Hva får du som bedrift:

  • en engasjert student
  • kontakt med fagmiljøet på Høgskolen
  • mulighet til å undersøke ulike områder innen egen bedrift.

 

Ta kontakt hvis dette kan være av interesse:

Marte.hardersen@hih.no                                                      Tlf 77058363