Her er den nye direktøren

Ole-Jonny Korsgaard ble i går tilsatt som ny direktør i Harstadregionens Næringsforening. Han tiltrer stillingen 1. september.

Ole-Jonny Korsgaard ser frem til å gå løs på oppgaven og har en klar oppfatning av hva som er de viktigste tingene å stase på i fremtiden.

– En av årsakene som trigget meg til å søke jobben, er alle de mange mulighetene som Harstad har, ikke minst innenfor maritim sektor. Fra utsiden virker det på meg som det er store barrierer mellom denne næringen og politiske beslutninger. Vi er ikke i nærheten av å ha tatt i bruk det potensialet som blant annet oppdrettsnæringen kan bidra med. Her er det fortsatt mye manglende kunnskap og myter ute og går på begge sidene.

En annen viktig oppgave å gå løs på er å ivareta den medlemsmassen foreningen har. Her sitter det mye kunnskap og kompetanse som det er viktig å slippe til og bli hørt. Vi må skape trivelse og samhørighet og dra i samme retning for å lykkes, noe jeg er sikker på vi skal få til i fremtiden, sier Korsgaard.

Sakset fra ht.no