Nordkalottens Grensetjeneste holder informasjonsmøte i Harstad kommune 14.oktober

Sted: Rådhuset, Formannskapssalen
Tid: kl. 08:30 - 09:30

Nordkalottens Grensetjeneste er en av flere nordiske informasjonstjenester, og har som mål å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og myndigheter, og arbeider aktivt for økt mobilitet på tvers av landegrensene i Norge, Finland og Sverige. I dette inngår veiledning, informasjon, rådgivning, tilrettelegging og kontaktformidling, som skal gi den enkelte bedre forutsetninger for å kunne fungere på begge sider av grensene.

 

  • Er du er grensearbeider eller har du ansatt en som er grensearbeider?
  • Hvilke regler gjelder når man arbeider på tvers av grensene? Skatt, pensjon og trygderettigheter.
  • Planlegger du eller din bedrift å arbeide/drive virksomhet over grensen?
  • Hva må du tenke på hvis du ønsker å rekruttere arbeidskraft fra andre land?
  • Har du opplevd grensehinder? Toll, skatt, moms? Annet?

 

Vi kommer til å ha en kort presentasjon, og resten av tiden er satt av til spørsmål og innspill fra dere. Møtet er åpent for alle. Ingen påmelding.

 

Det er fint om du sprer denne informasjonen videre til ditt nettverk. Takk.

 

Ha en fin høstdag! Vi sees!

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Ellen Rydningen

NAV // Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn

Tlf: +47 77 28 58 16 // +47 45 24 12 46