Følgende veier blir stengt torsdag 13 august i Harstadregionen:

• Rv83 v/Kanebogen nordover mot sentrum stenges kl 11:00 – åpnes når rytterne med påfølgende politi har passert siste gang runden i sentrum ca kl 17:00
• E10/Rv83 ved Tjeldsunbrua stenges for trafikk nordover kl 11:30 – åpnes ved passering av tilbakerunden og tidligere for bilister mot Lødingen ved stor kødannelse (styres av Politiet)
• Samagata v/Bergseng bru retning sentrum stenges kl 12:00 – åpnes ved målgang ca kl 17:30
• Runden Kvæfjord-Kasfjord stenges kl 14:30 – åpnes når rytterne med påfølgende politi har passert

Sentrum er derfor stengt for biltrafikk (fra Kanebogen mot Sama) kl 11- kl 18  i hele perioden og åpnes først når rytterne har passert mål.

 

Løype ARN 1. Etappe Harstad – Harstad (kart ligger som vedlegg):

 

Start 12:35 Havnegata – Storgata – Kanebogen – Sørvik – Tjeldsund – Evenes – Bogen – Snubba – Skoddebergvann – Tovik – Tjeldsund – Sørvik – Kanebogen – Storgata – Sama – Borkenes – Nupen – Ervik – Sama – Blåbærhaugen – Sykehuset – Heggen vgs – Seljestadveien – Harstadbotn – Rv83 – Storgata – Sama – Blåbærhaugen – Sykehuset – Heggen vgs – Seljestadveien – Harstadbotn – Rv83 – Storgata –  Sama Målgang ca 17:30