Nominer Årets barne- og ungdomskommune 2015

Årets barne- og ungdomskommune 2015 skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg. Fristen for å nominere kommune er 10. oktober.

Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker.

En jury, nedsatt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), vil stå for utvelgelsen. 

Les invitasjonen fra barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, og kriteriene for nominering av Årets barne- og ungdomskommune 2015.

Mer om konferansen der prisen for Årets barne- og ungdomskommune 2015 deles ut.