Nordnorsk Lederutvikling

I høst tilbyr Nordnorsk Lederutvikling(nnl) et lederutviklingsprogram i Hålogaland. «Ledelse i Front» er et godt innarbeidet program, gjennomført av 660 nordnorske ledere, og er nå for første gang lagt til Hålogaland. Programmet er praktisk rettet, og gjennomføres med tre samlinger, to i Harstad og en i Svolvær. Samlingene, som går over tre dager, er lagt til 7 – 9. oktober, 11. – 13. november og 7. – 9. desember.

Kunnskapsparken Nord har innledet et samarbeid med nnl. Vi mener at «Ledelse i Front» svarer godt til mange bedrifters interesse i å tilby team -, mellom – og linjeledere mulighet for god og praktisk rettet ledertrening.

Les mer om programmet her:Ledelse i front

For spørsmål kontakt:

Ivar Råstad

Prosjektleder

Kunnskapsparken Nord AS

Mob: 911 80 808

ivar@kupa.no