Vi søker Direktør.

Harstadregionens næringsforenings visjon er å gjøre Harstadregionen til nordområdenes mest attraktive område for næringsliv.
Foreningen har som overordnet mål å være en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i regionen. Foreningen skal
være talerør, pådriver og høringsorgan for næringslivets interesser. Den skal være en nettverksbygger i og utenfor regionen samt informasjonskilde for medlemmene.

Hovedoppgaver/arbeidsområder:

  • Synliggjøre og fremme næringslivet i Harstadregionens interesser overfor offentlig og private beslutningstagere
  • Være pådriver og samarbeidspartner overfor beslutningstagere gjennom aktivt å fronte næringslivets interesser
  • Videreutvikle Harstadregionens næringsforening som en sterk interesseorganisasjon og en naturlig samarbeidspartner for næringslivet og offentlige myndigheter (lokalt, regionalt og nasjonalt).
  • Tilrettelegge for kompetansehevende tiltak og nettverksbygging overfor medlemmene
  • Representere foreningen og næringslivet i ulike sammenhenger

 

Vi søker deg som:

  • har høyere utdanning (relevant kompetanse kan kompensere for dette)
  • har engasjement og interesse for næringsutvikling
  • har forståelse for og kunnskap om politiske prosesser og næringspolitikk
  • er nettverksbygger, positiv og utadvendt
  • er strukturert, selvstendig og resultatorientert

 

 

Stillingen rapporterer til styreleder og samarbeider forøvrig tett med styret og ressursgrupper i foreningen.

Styret vurderer både fast ansettelse og innleie av tjeneste som direktør.

Kontorsted er Harstad, noe reisevirksomhet må påregnes.

 

 

Ønsker du nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med styreleder Roger Moe (909 53254), styremedlem Ole Einar Hass (416 20798) eller styremedlem Berit Pettersen (959 73272)

 

Søknad med CV sendes til roger@harmas.noinnen 1.juni 2015. Alle henvendelser behandles konfidensielt.