Lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet

Forskningsrådet lyser ut rekordhøyt beløp til forsknings- og innovasjonsprosjekter i bedrifter. I år har vi gjort det enda enklere for bedriftene å søke og få råd og tips underveis. Hele bredden av næringslivet – uansett bransje eller sektor – skal kunne finne en utlysning som passer.

Innovasjonsprosjekter for 900 millioner kroner er et av Forskningsrådets grep for å øke innovasjonstakten i norsk næringsliv og gjøre norsk næringsliv kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsdyktig.   

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén. 

Kunnskap skal bli Norges viktigste konkurransefortrinn i årene fremover, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

– Derfor er det viktig at vi satser stort på forskning og innovasjon i næringslivet. Vi setter nå en milliard kroner i arbeid til å utvikle ny kunnskap og nye produkter som skal hjelpe næringslivet med den krevende omstillingen vi står overfor.

Det er åtte programmer i Forskningsrådet som nå går sammen om å lyse ut den største summen til innovasjonsprosjekter i Forskningsrådets historie. Fristen for å søke er 14. oktober i år.

Forskning for omstilling til grønn vekst

Innovasjon, bærekraft og et mer miljøvennlig næringsliv er viktige stikkord for årets utlysning. 

Blant midlene som lyses ut er det blant annet midler som er øremerket innovasjonsprosjekter som kan stimulere bedrifter i leverandørindustrien til å rette seg mot fornybarbransjen, og bedrifter innen fornybarbransjen til å utvikle mer energieffektive teknologi for petroleumssektoren.

Bærekraftbegrepet er tolket vidt i utlysningen, og innovasjonsprosjekter som bidrar til økonomisk og sosial bærekraft er også etterspurt, ikke bare bærekraft knyttet til miljø.

Forenkling og dialog

Forskningsrådet inviterer samtlige som vil søke innovasjonsprosjektene til å sende inn en skisse av sitt planlagte prosjekt. Ut fra skissen kan vi gå i dialog med søkerne og gi råd om hvilken del av den store utlysingen bedriften bør søke på, og gi konkrete innspill til hvordan søknaden kan forbedres.  Ofte er det ikke mye som skal til for å øke sjansene for å få finansiering. Det kan være alt fra å trekke inn flere samarbeidspartnere til å rendyrke en idé eller endre innretningen på prosjektet.

Skisseordningen gjør det også mulig å henvise bedriftene til andre og mer aktuelle finansieringsordninger dersom det er åpenbart at prosjektet ikke vil være konkurransedyktig.

Særlig bedrifter som ikke har søkt penger hos oss tidligere og bedrifter som vil gå i nye retninger, vil derfor ha stor nytte av å bruke av skisseordningen.

Forskningsrådet arrangerer dessuten prosjektverksteder over hele landet for å bistå med å skrive søknader til nettopp denne utlysningen. Se listen over byene vi besøker på nettsidene våre.

Favner hele bredden av næringslivet

Den rekordstore utlysningen retter seg mot hele bredden av norsk næringsliv. 

Skisseutlysningen ligger på våre nettsider. Skissene kan sendes inn fortløpende frem til og med 19. august 2015 klokken 13.00. 

Utlysningene til innovasonsprosjektene ligger på Forskningsrådets nettside under 'Søk om midler'.  De ligger også på programmenes egne nettsider:

Petroleum, energi, klima og miljø: ENERGIX – Stort program energi PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskningCLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologiBIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Landbruk, fiskeri og havbruk: HAVBRUKBIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringerBIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Maritim: MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nano- og mikroteknologi:NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Øvrige bransjer og forskningsområder: BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Viktige datoer

28. april – 24. juni                            Prosjektverksteder 19. august klokken 13.00                Siste frist for å sende inn skisser 14. oktober klokken 13.00               Frist for å sende inn søknad til innovasjonsprosjekt

Kilde: Forskningsrådet