Ett skjema for alle.

Alle bedrifter skal kunne bruke ett skjema for å søke forskningsmidler. - Bra signaler, mener NHO.

Alle bedrifter, uansett bransje eller størrelse, skal nå kunne bruke samme, forenklede søknad for statlige forskningsmidler, melder Finansavisen. I år forvalter Norges Forskningsråd 900 millioner kroner til næringsrettet forskning.

- Det kan være vanskelig å finne frem i de mange forskningsprogrammene som finnes. Hjelp fra Forskningsrådet til å finne frem og til å søke på riktig måte er kjærkomment, særlig for mindre bedrifter, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i avdeling Næringsjus i NHO.

- Dette er bra signaler fra Nærings- og Fiskeridepartementet og Forskningsrådet, sier seniorrådgiver Tore Li i avdeling Kompetanse i NHO.

- Det er for øvrig ikke nytt at Forskningsrådet inviterer bedriftene til kun å sende inn prosjektskisser og så gå i dialog med dem før de sender inn endelig søknad. Det har Forskningsrådet praktisert i flere år i forbindelse med noen av deres brukerstyrte programmer. Det er bra at de nå ønsker å utvide denne praksisen. Det sparer bedriftene for mye unødig arbeid på søknader som kan bli avslått fordi de ikke er gjennomarbeidede nok. Dessuten blir bedriftene kompetanseutviklet gjennom en slik dialog selv om deres søknader blir avslått, sier Li.

Kilde: NHO