Frokost kurs

Sosiale nettverk - til nytte og besvær?

18. oktober
Påmelding

Om foredraget:

Mange ledere opplever at de har stor nytte av sine sosiale nettverk for å få tilgang til kunnskap, for å oppnå noe og for å kunne ta gode beslutninger. I dette foredraget får du høre om hva forskning kan fortelle oss om nytten av lederes sosiale nettverk og om noen utfordringer som kan tyde på at medaljen også har en bakside. Dette kan gi deg innspill til ditt eget arbeid med og i sosiale nettverk.

Trude Høgvold Olsen
Førsteamanuensis i ledelses- og organisasjonsfag
Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet