Invitasjon til kundemøte med Avinor

Vi har gleden av å invitere næringslivet til
kundemøte 22. mai 2015, kl. 11-15

Invitasjon til kundemøte med Avinor
Avinor og Flyplassutvalget for Harstad/Narvik ønsker å fortsette den positive utviklingen av lufthavnen.    For å lykkes med dette ønsker vi god dialog med alle våre viktigste kunder og brukere med innspill både om fremtidig reisebehov og reisemønster, samt forbedringstiltak både i et kort og langsiktig perspektiv.  Vi har derfor gleden av å invitere næringslivet til kundemøte 22. mai 2015, kl. 11-15 Her får du blant annet møte direktøren for regionale lufthavner i Avinor, direktøren for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg samt representanter fra SAS og Norwegian.Sted: Møterom Harstad Narvik Lufthavn, Evenes   Påmeldingsfrist 20. mai.  Program/påmeldingsskjema: http://nrnf.no/lufthavn