Frokostkurs - Kommunikasjon

Kommunikasjon og samhandling 
God flyt på kommunikasjon og samhandling er kanskje den viktigst forutsetning for en god, effektiv og lønnsom virksomhet.  

20. september
Påmelding

God flyt på kommunikasjon og samhandling er kanskje den viktigst forutsetning for en god, effektiv og lønnsom virksomhet.  
  
Som en følge av pandemien har norsk næringsliv vært gjennom en digital endringsprosess uten sidestykke, hvor de fleste uttaler at dette har ført til nye og smartere måter å jobbe og løse oppgaver på.  
 
Det er ingen tvil om at en ny hybrid arbeidshverdag med større fleksibilitet og mobilitet, stiller nye krav til ledelse, verktøy og gode møteplasser - fysisk og digitalt. 
  
·        Hva har vi lært av de siste to årene og måten vi kan tilrettelegge for digital samhandling?  
 
·        Hvordan utnytte mulighetene i Microsoft Teams og hvilke positive effekter får dette for lederen, medarbeideren og kunden/samarbeidspartneren.   
  
Serit Hålogaland deler erfaringer og kunnskap omkring temaet, og hvordan Teams kan bidra til økt effektivitet, mer og bedre samhandling og bedre jobbdager.