22 mai: møte i prosjektgruppa Reiseliv og turisme Ibestad kl 0930 til 1430 på Fabelhuset Sør Roll