Sjef i eget liv?!

Velkommen til SJEF I EGET LIV

9.mai Stangneshallen

Velkommen til SJEF I EGET LIV i Stangneshallen 9.mai

Ja hvem vil ikke bli SJEF I EGET LIV, dette gjelder vel oss alle

Pris kr. 300.- pr. person. I stedet for at 30 personer skal betale 3000.- hver for ett slikt foredrag satser vi i samarbeid med Fagakademiet og barnehagene i Harstad heller på å få 300 personer a 300,- Da har alle mulighet til å være med selv om arbeidsgiver kanskje ikke betaler.

Foredraget i fjor « Folkeskikk og skikk på jobben»hadde 349 deltakere.

Påmelding til: stangnes.hallen@online.no  frist 27.2.

husk noter fakturaadresse

Spørsmål til samme mail adresse eller 90917400 Harald Vollen

Program 9.mai

1715                                            Dørene åpnes

1745                                            Musikalsk innslag

1800                                            Foredrag begynner

1915 ca                                       Fruktservering

1940 ca                                       Foredrag fortsetter

2100 ca                                        Foredrag ferdig

                                                    

Vel møtt