Byggebørsen 2022 - Quality Hotel Harstad

Etter seks Byggebørser har vi gleden av å informere at NESO har valgt å gå sammen med oss som en samarbeidspartner i forhold til det faglige programmet.
NESO vil bli en viktig bidragsyter når det gjelder å peke på de mest aktuelle utfordringer og muligheter Nordnorske entreprenører står ovenfor.
De som oss har som hovedoppgaver å bedre kompetanse og fremme lønnsomhetstiltak.

Byggebørsen 2022 blir 1.september og vi er kjempestolte av å få NESO med på laget.

1.september
Påmelding

Agenda 2022;

Vi starter kl. 10.00.

kl. 10.05 - Verktøy for rekruttering

              - Ved seniorrådgiver Remi Hansen fra NESO med lærling Thomas Hansen fra Kanstad Trelast AS, Hilde Lilleng YVIA og Bjarne Glad NAV.

Kl. 10.50 "Spar tid og penger i byggeprosjekter med å bruke digitale modeller (BIM)"
NESO forteller hvordan fremdrift, kostnader og kvalitet kan styres og forbedres ved hjelp av en god BIM prosess i alle ledd. Ved Mats Johansson

Lunch kl. 11.30

KL. 12.10 - BYGG 21, Utbygging av offentlig infrastruktur må fritas for merverdiavgift uavhengig av hvem som bygger og bekoster infrastrukturen.Ved Lars Andre Uttakleiv Norconsult og Ole-Jonny Korsgaard HRNF

kl. 12.40 Bærekraft i offentlig anskaffelser v/ BDO Tina-Irene Luggens Amundsen

Kl. 13.20 - De første pitchene

kl. 14. 00 - Kaffe pause

Kl. 14. 15 - Presentasjonene fortsetter

De som skal har meldt seg til å pitche sine prosjekter 2022/2023;

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Forsvarsbygg

Harstad Kommune

Harstad Havn

Statens vegvesen

HSI

UNN Universitetssykehuset i Harstad

BONORD

HSI

Mer detaljert program vil komme så snart de enkelte bekrefter sin deltagelse.

Vi avslutter senest kl. 15.30

PS;

- medlemsprisen gjelder for medlemmene i NESO, POOL1 og selvsagt HRNF.

Relaterte artikler