17. juni

Harstad Profileringspool og næringsforeningen er omforent om at vi skal bli enda flinkere til å samhandle der det er naturlig. Styrene har blant annet tatt mål av seg at vi skal ha minst to frokostmøter/kurs sammen hvert år. Det første blir 17. juni 2022 og vi gleder oss til å samles til utvidet nettverksbygging.

Frokostmøte
Påmelding

Agenda

0800- 0830 - Frokost
0830- 0900 - Nytt fra Pool1
0900- 0940 - Frokostkurs med HT
I møte med Mediene
Et møte med det lokale mediehuset kan fortone seg som nyttig, hyggelig og skummelt. Gjerne alt på en gang. I løpet av 20 minutter vil Kjell Rune Henriksen gi en kort innføring i hvordan et lokalt mediehus fungerer og tenker redaksjonelt.
Her vil det selvsagt vanke gode innspill og tips til hvordan kontakten og samspillet kan bli enda mer nyttig, hyggeligere og forhåpentligvis litt mindre skummelt.
 
Hvordan jobbe systematisk for å bli en attraktiv arbeidsgiver? Employer Branding eller arbeidsgiverprofilering som det også kalles, handler om å synliggjøre de aktivitetene et selskap gjennomfører og som gjør arbeidsplassen attraktiv. Men hva er det som gjør en arbeidsplass attraktiv? HT media gir deg innsikt i dette gjennom de siste undersøkelsene som er gjort på området, samt konkrete tips og råd til hvordan du kan jobbe for at din bedrift skal tiltrekke seg de riktige kandidatene.

 

0940- 1000 Nytt fra Harstad