Frokost kurs: Bærekraft som konkurransekraft

Selv om bærekraft er et begrep som brukes over alt hele tiden har bare 52 % av norske SMB-ere igangsatt bærekraftstiltak, og kun 23% måler disse tiltakene. Videre er det 17% som rapporterer og 12 % som tror at bærekraftstiltak kan bidra til nye forretningsmuligheter

24. mai 2022
Påmelding

Bærekraft som konkurransekraft

Selv om bærekraft er et begrep som brukes over alt hele tiden har bare 52 % av norske SMB-ere igangsatt bærekraftstiltak, og kun 23% måler disse tiltakene. Videre er det 17% som rapporterer og 12 % som tror at bærekraftstiltak kan bidra til nye forretningsmuligheter. Her er det mulighet for virksomheter å utgjøre en forskjell og bidra til at norsk næringsliv bidrar til bærekraftig utvikling.

Fra BDO kommer leder for bærekraftig forretningsutvikling SMB Gro Hovde Fiksdahl. Hun vil snakke om bærekraft som driver for vekst og utvikling – enkelt forklart bærekraft som verdiskapende aktivitet.

Vi vil presentere innsikt fra BDO sitt SMB-barometer og synliggjøre hvordan bærekraft er konkurransekraft. I tillegg vil vi presentere hvilke krav og regler for rapportering på bærekraft som kommer fra myndighetene fremover.

Avslutningsvis inviteres deltakerne til å reflektere sammen om eget bærekraftsarbeid i dag og hvordan de ønsker å jobbe videre med dette.