Hvor langt går arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for sykemeldte arbeidstakere?

Advokatfirmaet FINN v/advokat Tove Julin Pettersen og advokat Geir Olav Pedersen har gleden av å invitere deg og din bedrift til frokostmøte sammen med oss.

Frokostkurs: 5. mai 2022
Påmelding

- Hvor langt går arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for sykemeldte arbeidstakere?
 
Advokatfirmaet FINN v/advokat Tove Julin Pettersen og advokat Geir Olav Pedersen har gleden av å invitere deg og din bedrift til frokostmøte sammen med oss.
 
De fleste av oss opplever at vi i løpet av yrkeslivet blir syk. Som regel vil sykdommen være av forbigående karakter, og vi blir relativt raskt friske igjen. Noen opplever imidlertid at sykdommen ikke er forbigående, og dette kan påvirke arbeidsevnen permanent. For den enkelte som rammes vil dette åpenbart være utfordrende – men det kan også skape vanskelige situasjoner for arbeidsgiver.
 
I dette frokostmøtet skal vi sette søkelys på en nylig avsagt dom fra Høyesterett hvor en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne ble sagt opp fra sin stilling. Hvilken betydning har dommen fra Høyesterett for arbeidsgivere som opplever at arbeidstakers arbeidsevne blir varig redusert? Hvor langt går arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for syke ansatte?
 
Vi håper du vil benytte muligheten til en faglig oppdatering og hyggelig frokost sammen med oss i Advokatfirmaet FINN!