Årsmøte

HRNF avvikler sitt årsmøte på Clarion Collection Hotel Arcticus

23. mars 2022
23.03.2022

Program;

11:30 – 12:00 – lunsj

12:00 – 12:30 – presentasjon av prosjekter (LINK, Utdanningsrådet)

12:35 – 13:30 – Formelt Årsmøte

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:
1.) Valg av møteleder
2.) Godkjenning av innkalling
3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4.) Styrets årsberetning 2021
5.) Revidert regnskap for foreningen 2021
6.) Fastsetting av neste års kontingent og honorar til tillitsvalgte
7.) Innkomne saker. Må meldes inn innen 10. mars til ojk@hrnf.no
8.) Valg