Frokostkurs: Kompetanseheving

Den beste form for ledelse. God ledelse er forbundet med produktivitet, samskaping, livskvalitet og gode resultater. Men hva i kan vi regne som ‘god ledelse’ i årene som kommer?

8. april 2022: Frokostkurs

I dette foredraget går viserektor og professor Rikke Gürgens Gjærum ved Norges Arktiske Universitet gjennom hva hun tenker er viktig for ledere å tenke på i årene som kommer for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Rikke Gürgens Gjærum er professor i drama/teater og har de senere årene ledet Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforksning ved UiT. Hun tiltrådte jobben som viserektor 1/1-22. Gjærum har bodd i Harstad siden 1998, men er opprinnelig fra Oslo. Hun er utdannet allmennlærer og dramapedagog – med hovedfag i teatervitenskap med fokus på regi og teaterorganisering. Hun er forsker med doktorgrad fra NTNU innen teater og funksjonsvariasjoner. Gjærum ble professor 39 år gammel og har publisert en rekke artikler og bøker. Hun er med i forskergruppen Artful dementia Research Lab.
 

 

PÅFYLL er Næringsforeningens nyeste konsept - vi vil i samarbeid med UiT ha et frokostkurs hvert halvår med kompetansehevende arrangementer for ledere og andre som ser verdien av nyttige nettverksbyggende samlinger som gir gode verktøy til verktøykassen.