Frokostkurs 19.november

« Inko hjelper til med å sikre tilstedeværelse og kvalitet ved at flere mestrer egen arbeidshverdag, og unngår sykefravær»

Påmelding

Fastlåste utfordringer kan løses

Flere virksomheter opplever til tider fastlåste utfordringer med lange eller hyppige og gjentagende sykefravær. Årsakene kan være flere. Høyt sykefravær kan være krevende både for den som er syk og bedriften. Inko arbeider for at arbeidstakere skal fungere i arbeidslivet selv om det kan være krevende helse- eller livssituasjoner.
Vi har erfaring med vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger, og kan hjelpe med å finne gode støtteordninger.

Vi har erfaring med
• Kartlegging av arbeidsplass og oppgaver
• Tilretteleggingsmuligheter
• Tydelighet i forventninger og krav
• Lovverk og rettigheter
• Samarbeid med NAV, fastlege o.l.
• Arbeidsoppgaver som kan føles uoversiktlig
• Karriereveiledning
• Konflikthåndtering og de vanskelige samtalene
• Stresshåndtering/mestring

INKO sykefraværshjelp er kostnadsfritt, og bedriften din får refundert de timene Inko hjelper dere i sykefraværssaker, opp til kr 20.700,- per sakKursledere for vårt foredrag er Annette Ekman og Kine Mørken. Da Kine er ny for de fleste, kan dere se under hva hun bringer til torgs.