NORKON- konferansen for leverandørindustrien til de blå næringene i nord

Den 10.-11. november 2021 har vi gleden av å invitere til NORKON
- konferansen for leverandørindustrien til de blå næringene i nord.

Årets tema er energi til innovasjon og samarbeid.

10.-11. november 2021
Påmelding

Den 10.-11. november 2021 har vi gleden av å invitere til NORKON
- konferansen for leverandørindustrien til de blå næringene i nord.
 
Årets tema er energi til innovasjon og samarbeid.

01 Utsiktene for nord

Kampen om kompetansen – hva kreves?
Havbunnsmineraler
Muligheter for leverandørene - det store bildet

Hvilke muligheter ligger i det grønne skiftet for leverandørindustrien?
Kan vi skape større ringvirkninger i nord?
Speed dating

02 Havbruk

Oppdrett i fokus: ringvirkninger, regionale leverandører
Utviklingskonsesjonene realiserer store industriprosjekt
Havner/fartsled
Teknolog for lukkede oppdrettsanlegg i sjø
Større ringvirkninger i nord?

03 Teknologi og synergier


Energitransformasjoner
Ringvirkninger Johan Castberg og 3D printing
Autonome maritime systemer
Batterifabrikken Freyr
Bærekraft som teknologidriver