TV aksjonen 2021

Årets TV-aksjon søndag 24. oktober går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

Til Harstadregionens næringsforening, sentrumsforeningen og Harstad profileringspool.

 

Årets TV-aksjon søndag 24. oktober går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet.

2750 elever i Harstad er invitert til skolestafetter rundt om på skolene. De sentrumsnære skolene arrangerer stafetten i sentrum.

Harstad kommune gir ti kroner per runde per elev, inntil 50.000 kroner. Vi håper at næringslivet også ønsker å bidra i dette felles løftet for en viktig sak.

Årets lokale aksjonskomite ønsker at det lokale næringslivet bidrar for å skape engasjement rundt denne viktige saken.

Kanskje vil din bedrift gi sitt bidrag til en utvalgt skole eller skoleklasse. Dette er noe bedriftene selv bestemmer. Vi trenger også faddere fra lokale bedrifter som bidrar til aksjonen med gi et beløp for hver runde elevene løper.

Dere bestemmer hvor mye deres bedrift vil gi for hver runde, og man kan også sette ett maksbeløp. Målet er at næringslivet i Harstad kan bidra opp mot kommunens bidrag til aksjonen.

Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. 

Vi skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

 

Ta gjerne kontakt med spørsmål eller om du ønsker at din bedrift kan bidra.

 

Espen A Ludviksen
Aksjonskomiteen

Espen.ludviksen@harstad.kommune.no

Tlf 90810240