Med Harstadregionen i søkelyset 15.juni

Etter måneder med hjemmekontor og minimal sosial kontakt, ringer vi inn sommeren med et etterlengtet fysisk medlemsmøte 15. juni kl. 19:00 på Thon Hotel Harstad, Arena Nord-Norge.

Påmelding

Vi har fått Næringssjefen i Arendal Kommune til å fortelle deres suksesshistorie for hvordan de, i skarp konkurranse, greide å lande batterifabrikken i Arendal Kommune.

Vi har et bredt program med mange spennende innslag for å sette agendaen for tiden fremover. I tillegg gleder vi oss til å vise frem byens nye storsal "Arena Nord-Norge"..

Agenda:
Kl. 19.00               Velkommen ved styreleder Hege B. Eriksen
Kl. 19.05               Dagens program ved Ole-Jonny Korsgaard
Kl. 19.10               Link Harstad ved Øystein Hartz Ulvær
Kl. 19.20               Bygg 21 ved Kenneth Dallager Hinnstein og Erling A. Johansen,
                             Norconsult
Kl. 19.30               Utdanningsrådet ved prosjektleder
Kl. 19.40               Kaffe
Kl. 19.45               Hvilke strategier brukte Arendal kommune for å vinne lokaliseringen
                            av batterifabrikken? ved næringssjef Kåre Andersen
Kl. 20.20               Kaffe
Kl. 20.35               Kan vi lære noe fra andre kommuner?
                            ved Nina Dons-Hansen, prosjektleder
Kl. 20.45               Hva kan vi forvente av Harstad Kommune med loven i
                            handa? Forvaltningsloven, veiledningsplikt §11 ved
                            Eurojuris adv. Tor-Vegard Hansen
Kl. 20.55               Årets høydepunkter under Festspillene i Nord-Norge ved
                            Ragnheiður Skúladóttir, Festspilldirektør
Kl. 21.05               Oppsummering og avslutning ved styreleder Hege Eriksen, vel hjem