Harstadregionens Næringsforening søker

Prosjektleder til spennende utviklingsoppdrag

I forbindelse med etablering av et nytt tverrfaglig og tverrsektorielt utdanningsråd i Harstadregionen, søker vi en innovativ og engasjert prosjektleder for å drive prosessen videre. Arbeidet vil bestå i å lede utviklingsarbeidet med utgangspunkt i et gitt prosjektmandat, videre arbeid med finansiering og samarbeidsnettverk, lede samlinger og workshops, samt evaluering og rapportering. Du bør ha gode kommunikasjonsferdigheter og erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid. Geografisk tilhørighet i regionen vil bli vektlagt.

Sted: Harstadregionen
Varighet: 150 timer over ca. 12 mnd. Startdato: juni 2021

Søknadsfrist: 4. juni 2021
Høres dette interessant ut? Send CV og en kort søknad på e-post til direktør Ole-Jonny

Korsgaard: OJK@hrnf.no


Eventuelle spørsmål kan stiles til samme adresse. Vi oppfordrer deg som er ung til å søke