Fokus på hvordan hele Harstad kan bruke bærekraft som omdømme

Digitalt arrangement 7.mai
På logging

Til våre medlemsbedrifter:

Harstadregionens Næringsforening, Harstad Profileringspool og Harstad sentrum har i fellesskap engasjert avgangsstudentene ved UiT Praktisk prosjektledelse til å avholde et digitalt arrangement, hvor bærekraft blir satt på agendaen.

Arrangementet «Bær fram Harstad» blir sendt fredag 7 mai, fra klokken 09.30 til 12.30.

Innholdet i sendingen 7. mai skal ha fokus på hvordan hele Harstad kan bruke bærekraft som omdømme for å fremstå som en attraktiv region, skape attraktive lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser for neste generasjon. 

Neste generasjon er opptatt av verdigrunnlag, og vil i større grad ønske at eget verdigrunnlag skal gjenspeiles hos sin arbeidsgiver. Bærekraftsmålene er for mange et barometer, som viser hvordan næringslivet jobber med å omstille seg til å møte fremtidens utfordringer. 

Det har i forbindelse med prosjektet vært gjort spørreundersøkelser om bærekraft både hos dere medlemsbedrifter, og hos ungdom på videregående skoler i nærområdet.

 

«Bær fram Harstad» skal ikke gi næringslivet kompetanse om bærekraft, men heller peke på hvor viktig det er for de å skaffe seg kunnskap og viten om bærekraft, og anvende dette i egen virksomhet.

Bærekraft kan brukes for å bygge regionens omdømme - hvordan kan arbeid med og fokus på bærekraft gjøre næringslivet og kommunen/regionen mer attraktivt for unge jobbsøkere etter endt utdanning.

 

Vi håper dere alle vil følge sendingen 7 mai!

Informasjon om arrangementet med foredragsholdere, tema, debattdeltagere, link til sendingen m.m finner dere her:

https://www.facebook.com/events/367369264314152

Se også vedlagte plakat for mer informasjon, hvor dere finner QR-kode for link til sendingen.

 

 

Sett av tiden fredag 7 mai, fra klokken 09.30 – 12.30!