Regional Næringsanalyse.

Status i næringsliv, arbeidsmarked, og befolkning i Midtre Hålogaland.
Rapporten er utarbeidet på forespørsel fra samarbeidsorganet Næringsarena Hålogaland.

Midtre Hålogaland strekker seg fra ytterst i Lofoten til Gratangen i Nord. Regionen inkluderer Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det bor 119000 innbyggere i regionen. Regionen har betydelige utfordringer i form av raskt økende andel innbyggere over 60 år og svak tilvekst av unge voksne under 40 år i de fleste av regionens kommuner. Flest innbyggere har Sør Troms. Arbeidsmarkedet vokser langsomt, og sysselsetter 55500 personer. 44 % av arbeidsstokken er engasjert i offentlig tjenesteproduksjon, med høyest andel i Sør Troms med 48 %. I Midtre Hålogalands private sektor jobber flest innen industri, bygg og anlegg og varehandel. Den viktige tjenestesektoren utgjør 8,1 % av sysselsettingen mot 17 % i landsgjennomsnittet. Lofoten har den sterkeste veksten i sysselsetting. Alle regionene har netto utpendling ut av regionen. Bedriftene omsetter for 82,5 milliarder. Verdiskapingen er på 16,5 milliarder. Vesterålen har det største næringslivet, drevet av havbruk, fiskeri og bygg og anlegg. Tjenester mot bedrifter er viktigst i Ofoten (logistikk) og Sør-Troms (petroleumstjenester). Regionen står foran et samferdselsløft i byggingen av Hålogalands broen, veipakke Harstad og utbedringer av E10 gjennom regionen.

Les rapporten: her