Nye medlemmer.

Vi ønsker to nye bedrifter velkommen som medlemmer i Harstadregionens Næringsforening.

Uno-X Energi AS. Uno-X Energi skal drive Norges mest effektive og ukompliserte handel med flytende energiprodukter. De gjør handel med bedriftskunder og lokale, selvstendige forhandlere, basert på et sterkt truck-nettverk, tankbilleveranser og strategisk plasserte lager.

Kjelseth Consulting startet virksomheten 1.1.2006 og har i snart 10 år jobbet med å rekruttere dyktige medarbeidere og ledere til bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Mitt primære arbeidsområde er Harstad og Hålogaland, men har også hatt utfordrende oppdrag i resten av Nord-Norge og nasjonale oppdrag for Terra-gruppen og Norgesgruppen. I tillegg til rekruttering tilbyr Kjelseth Consulting trening og utvikling av ledere, selgere og medarbeidere, samt prosjektledelse innen salg, organisasjonsutvikling og prestasjonsforbedring. www.kjelseth.no