Webinarserie som hever din kompetanse som leverandør til Forsvaret

I samarbeid med prosjektleder for TFFK for Porsangmoen, Sápmi næringshage, Forsvarsbygg, NHO Arktis og Konkurransetilsynet gjennomfører vi en serie webinarer i uke 48. Hvert webinar vil være på en time.

Kompetansepåfyll

I prosjektet "Leverandørutvikling for Forsvaret, Porsangmoen" gjennomfører vi i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune Sápmi næringshage, Forsvarsbygg, NHO Arktis og Konkurransetilsynet, en serie webinarer i uke 48.  Hvert webinar vil være på en time.

Hovedtema er todelt: 

Første del er å bli bedre kjent med Forsvarsbygg og hvordan de gjennomfører sine konkurranser! Fokus er på bygg og anlegg, men seminaret er også relevant for varer og tjenester.

Andre del er samarbeid mellom leverandører i anbudskonkurranser. Dette er relevant for alle bransjer.

·         Mandag 23.nov., kl 13:00 Hva består ett konkurransegrunnlag av? Hva er sikkerhetsklarering? Mer informasjon og påmelding her 

·         Tirsdag 24.nov., kl 10:00 Hvilke kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier stiller Forsvarsbygg i konkurransene? Mer informasjon og påmelding her

·         Tirsdag 24.nov., kl 14:00 Hvilke typer kontraktskrav stiller Forsvarsbygg i konkurransene? Hvilke type anskaffelser planlegger Forsvarsbygg  i nærmeste fremtid? Mer informasjon og påmelding her 

·         Torsdag 26.nov., kl 10:00 Når kan leverandører lovlig samarbeide om anbud? Relevant for alle bransjer Mer informasjon og påmelding her

Velkommen til kompetansepåfyll!