Siste avsnitt viktig

Nye karanteneregler fra 28.10.2020
• Fra Regjeringen.no: «For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.
• Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai.

Korona info Harstad Kommune 28.10.2020
Nye karanteneregler fra 28.10.2020
Fra Regjeringen.no: «For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.
Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai.
- Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier statsminister Erna Solberg.»
Hvem får nå ikke unntak fra arbeidskarantene?
 • Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Områder defineres for å ha særlig høyt smittenivå ut fra gitte kriterier (EU-definisjon av rødt land)
 • Hvilke land som nå lengere ikke kan få unntak fra arbeidskarantenen, vil kunne endres hele tiden og finnes lettest på lovdata.no (Kovid-19 forskriften)
 • https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27- 470/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9

Hvem kan få unntak?

 • I praksis nesten ingen i byggebransjen med mindre landet er definert gult av EU
 • Noen få unntak; se lovdata.no– Kovid-19 forskriften § 6 a-f
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen:
 • Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. Endringene trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Krav til unntak for innreisekarantene:
 • Ha testet negativt for Covid-19 før de kan begynne å jobbe
 • Testes hvert 3. døgn
 • Ha opphold på enerom de første 10 dager
 • Kan ikke komme fra rødt land etter EU-definisjonKrav til hvordan «sone» innreisekarantene
 • Personer som er i smitte- eller innreisekarantene, skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg, på skole eller i barnehagen. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.
 • De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Hvordan defineres egnet oppholdssted for karantenen?

Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. Det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden.

 • For at et annet oppholdssted enn hjemmet skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Studentboliger/-hybler/-kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Man bør da tilstrebe avstand til andre og minst mulig bruk av fellesarealer. Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt egnethet av boligen når personen defineres som nærkontakt.
 • Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, - vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn de man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • “Brakkebyer” kan være egnet som oppholdssted, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett/kjøkken, eventuelt har organisert matlevering.
 • Karantene i andres hjem er ok dersom man kan unngå nærkontakt med andre voksne i husstanden.
 • Det må kunne dokumenteres at innreisende arbeidstaker har egnet oppholdssted når de kommer til Norge