Byen trenger å gi full gass

Herlig artikkel i dagens Harstad Tidende der banksjef Mona Slåtto Olsen spør: "Hva må til for at Harstad skal skape like mange arbeidsplasser som andre vekstregioner i Nord- Norge?"

Harstadregionens næringsforening har ikke fasiten på Slåtto Olsen sitt spørsmål, men vi har noen tanker om hvordan næringsvennlige kommuner jobber frem gode løsninger for alle som ønsker utvikling og vekst.

Vi står opp hver dag med å leve ut vår visjon som er "fremme næringslivets interesser" dette fordi næringspolitikk og andvendelse av det rammeverket som gjelder i kommune Norge ikke andvendes likt.

Næringspolitikk er å sikre forutsigbare og gode rammebetingelser som utløser vekst, utvikling og økt lønnsomhet for de aktørene som satser. 

Verdiskapning og arbeidsplasser er selve grunnlaget for vår felles velferd og attraktivitet som kommune, og at vi må samarbeide bredt politisk og regionalt for å få det til.

Vekst i det private næringsliv er en forutsetning for videre utvikling.

Det vi trenger fra politikerne og byråkratene er et grunnleggende positivt syn på næringsliv, industri, verdiskapning og aktivt samarbeid regionalt og internasjonalt.

Små og store representanter for næringslivet bør møte en åpen dør og «rød løper» til ordfører og politisk ledelse, slik at nye ideer og problemer kan tas opp, drøftes og helst løses raskt.

Kommunen må tilrettelegge for næringsområder og byutvikling, transport og trafikk og tilgang på kompetanse, og aktivt jobbe for gode og stabile rammebetingelser for næringslivet på vegne av byen/regionen - også mot sentrale myndigheter.

Det er også viktig å markedsføre og bygge relasjoner for regionen og næringslivet nasjonalt og om mulig internasjonalt. Bedriftene våre konkurrerer i VM, ikke i et kretsmesterskap.

En målrettet politikk for å styrke og videreutvikle særlig de næringene der vi har klare fortrinn. Blant disse er olje og gass, fornybar energi, smartteknologi, helse- og velferdsteknologi, kapitalforvaltning og matindustrien.

I tillegg er det viktig at vi legger godt til rette for næringsvirksomhet i det kommunale planverket, og at kommunen har et høyt servicenivå ovenfor dem som driver, og dem som vil etablere, næringsvirksomhet i Harstad. 

https://harstadtidende.e-pages.pub/titles/harstadtidende/1758/publications/7185/articles/1204793/2/1