«Berikende arbeidsmiljø: Å være arbeidstaker i en VTA-bedrift»

Frokostmøte 24.september
Påmelding

Sammen med Thon Hotel Harstad inviterer vi til et spennende foredrag med universitetslektor Marit Rustad og engasjerte medforskere. Foredraget er en del av Forskningsdagene 2020.

UiT Norges arktiske universitet, Institutt for vernepleie har gjennomført et prosjekt som omhandler personer med utviklingshemming og deres erfaringer fra arbeids- og inkluderingsbedriften INKO AS, en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid), og det som kreves for å komme ut i det ordinære arbeidsliv. Prosjektet har lagt vekt på arbeidstakernes  egne stemmer i forskningen.
 
-Personer med utviklingshemming er en ubenyttet arbeidsressurs i det norske arbeidsliv. Forskningen viser et stort samfunnsmessig økonomisk tap årlig med å utelate denne gruppen fra arbeidslivet.
 
Ved universitetslektor Marit Rustad, UiT, Insitutt for vernepleie, og INKO AS-ansatte og medforskere Hanne Therese Berg Vangen og Bent Rehn Kristiansen.