Byggebørsen 2021 - Thon Hotel Harstad

HRNF hadde i femårsjubileum med Byggebørsen i 2020. Fadder og fødselshjelp fikk vi av Ola Eidberg som har vært og er en viktig aktør for oss.

31. august
Påmelding

På siste Byggebørsen fikk vi svært gode tilbakemeldinger på våre profesjonelle innledere, dette tar vi videre i 2021.

Vi starter kl. 10.00.

Først ut: Julie Brodtkorb Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund. Hennes tema er "Samarbeid for en bærekraftig utvikling"

Så kommer: Tania Wåge Leporowski, Prosjektleder Bygg21, RIF, hun tar for seg; "Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder – hva kan Harstad fokusere på?"

Etter en lunch bit

Vidar Fiskum, fagsjef Norsk Eiendom som har delt sitt foredrag mellom "Folketråkk – digitalisering av medvirkningsprosesser i plansaker" og "BIM – veileder for digitalisering for byggherrer og forvaltere" 

Etter en kaffepause kommer eiendomsbesittere, utbyggere og entreprenører med sine 10 minutters innlegg.

Mer detaljert program vil komme så snart de enkelte bekrefter sin deltagelse.

Vi avslutter senest kl. 15.30

Relaterte artikler