Harstadpakken

HRNF er blitt beskyldt for bakholdsangrep på styringsgruppen men beskyldningene faller på sin egen usaklighet. HRNF har hatt stort fokus på å få levert det som var lovet for innbyggerne og næringslivet og vi har satt oss godt inn i prosessen. Referater fra styringsgruppemøter er lest og vi forstod tidlig at det var for lite fokus på gjennomføring og kostnader relatert til dette.

Milliarden som ble borte

HRNF er blitt beskyldt for bakholdsangrep på styringsgruppen men beskyldningene faller på sin egen usaklighet. HRNF har hatt stort fokus på å få levert det som var lovet for innbyggerne og næringslivet og vi har satt oss godt inn i prosessen. Referater fra styringsgruppemøter er lest og vi forstod tidlig at det var for lite fokus på gjennomføring og kostnadene relatert til dette.

Et av de viktigste prosjektene i Harstadpakken hva gjelder sikkerhet, og som har vært pådagsorden siden 1982, er transporten fra tankanlegget i Gansåsfjellet. Vi hadde tidlig i prosessen et eget møte om påkjøringsrampen med fylkesråd for samferdsel, Ivar B Prestbakmo (som også satt i styringsgruppen). HRNF meddelte allerede da vår sterke bekymring rundt manglende kostnadskontroll.

Leder i styringsgruppen tidligere ordfører Marianne Bremnes bekreftet flere ganger at dette skulle ordne seg. Når vi nå ser status for Harstadpakken, anser vi kritikk av styringsgruppen for ikke å ha fulgt opp prosessen godt nok, som berettiget.

Frode Bygdnes var klar og tydelig i kommunestyret februar 2018, sitat:

"Budsjettoverskridelsene er en så stor skandale at det burde bli gransket, lik den Riksrevisjonen gjorde på Stortinget. Vi snakker om dårlig planlegging, dårlig og manglende gjennomføring og null kontroll med kostnadene. Vi må stoppe opp, og vurdere om vi skal fristille hele miljøpakken fra Harstadpakken for å få gjennomgående gang- og sykkelsti samt kollektivsatsing". 

Relaterte artikler