En spennende høst i vente

I juni kunne vi glede oss over at samfunnet gradvis så ut til å vende tilbake til det som ble betegnet som den nye normalen.

I juni kunne vi glede oss over at samfunnet gradvis så ut til å vende tilbake til det som ble betegnet som den nye normalen. I dag ser vi nye smitteutbrudd, flere lettelser av restriksjoner lar vente på seg og krisen er på ingen måte over. Hva vil dette bety for næringslivet i vår region?

Næringsforeningen følger situasjonen tett, og vil fortsatt være opptatt av å sikre best mulige vilkår for regionens næringsliv i tiden som kommer.

Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en fantastisk sommer. Vi har hatt mer besøk enn normalt, og selv om koronasituasjonen har gitt noen begrensninger har vi tro på at de økonomiske resultatene for reiselivsnæringen vil bli god – særlig for juli og august måned. Vi gleder oss over dette, men vet samtidig at det er stor usikkerhet knyttet til hotellnæringen nå i høst. Med dagens nye innstramninger er dette ytterligere forsterket. Det er fare for at kurs og konferansemarkedet vil være svært labert, og flere bransjer må være forberedt på en utfordrende høst.

I tillegg til situasjonen rundt Covid-19, jobber Næringsforeningen med flere viktige saker fremover.  Alle, være seg foreninger, organisasjoner og næringslivet, er opptatt av å stå sammen om å utvikle Harstad som et attraktivt sted å bo og jobbe. Harstad Innflytter-Team har allerede fått flere henvendelser på å «pitche» alt det byen har å by på og vi regner med å være i gang allerede fra siste uken i august.

Bærekraft er et av Næringsforeningens fokusområder, og vi deltar i flere prosjekter knyttet til dette. Å bygge opp om den nye Bærekraftskonferansen i mai 2021 er et av disse. Bærekraftskonferansen er et samarbeid med UiT, og sammen vil vi være prosjekteiere av en av de potensielt viktigste konferansene for fremtiden vår.

Vi ønsker også å få på plass Fair Play Sør-Troms som skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og jobbe for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår.

Vi har spennende poster på programmet for høsten. Golfbanen i Sørvika kommer opp for beslutning i løpet av august. Arbeidet med Næringsplanen til kommunen starter opp igjen etter en koronapause, og sammen med ny styreleder og nytt styre starter vi en strategiprosess for Næringsforeningen for perioden 2021-2023.

På våre arrangementer og samlinger står smittevern i fokus, og vi vil til enhver tid forholde oss til de restriksjoner som foreligger. For å sikre at vi gjør alt vi kan for å hindre smitteutbrudd på våre arrangementer har vi tett dialog med kommuneoverlegen.

Til tross for utfordrende og uavklarte tider er det altså mye å glede seg over, og vi i Næringsforeningen ser frem til en spennende og utviklingsorientert høst sammen med våre medlemmer!

Ole-Jonny Korsgaard, Harstadregionens Næringsforening

Relaterte artikler